Zwiększony dostęp do medycznej marihuany związany jest ze zmniejszoną liczbą morderstw i kradzieży

0
Cannabis Light - susz konopny CBD

Zwiększenie dostępu do medycznej marihuany może zmniejszyć liczbę morderstw i kradzieży. Oto wnioski wynikające z badań przeprowadzonych przez Wydział Ekonomii w Haverford College.

“Poprzednie badania zbadały skutki wprowadzenia w życie przepisów dotyczących medycznej marihuany i jej wpływu na przestępczość, ale niniejsze badania są pierwszymi, w których zbadany został wpływ dostępu do medycznej marihuany na poziom przestępczości.”

Poprzez wskaźniki rejestracji pacjentów używających medycznej marihuany w różnych stanach w latach 1995-2015, autor badań Matthew Incantalupo użył metod statystycznych (DID), aby stwierdzić, że “wzrost liczby pacjentów o jeden procent zmniejsza liczbę morderstw i kradzieży o odpowiednio 0,03% i 0,02%, oraz nie ma istotnego wpływu na inne rodzaje przestępstw”.

Według autorów, te wyniki “wskazują, że zwiększenie legalnego dostępu do medycznej marihuany może zmniejszyć liczbę morderstw i kradzieży, czyli dwóch przestępstw, które są silnie związane z nielegalnym handlem marihuaną.”

Badania przeprowadzone w 2014 roku przez University of Texas wykazały podobną zależność. Badania te wykazały, że legalizacja medycznej marihuany wiązała się ze zmniejszeniem wskaźnika napaści i zabójstw.

Komentarze

Cannabis Light - susz konopny CBD