Polska: Pacjentka cierpiąca na przewlekły ból, wygrała sprawę o refundację medycznej marihuany

0
Cannabis Light - susz konopny CBD

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i decyzję Ministra Zdrowia, które odmawiały refundacji medycznej marihuany pacjentce cierpiącej na przewlekły ból – czytamy na stronie Helsinskiej Fundacji Praw Człowieka.

Pacjentka, która reprezentowana jest przez przez adw. Paulinę Kieszokowska-Knapik, cierpi na schorzenie objawiające się silnymi bólami nóg, które zmusza ją do poruszania się o kulach oraz uniemożliwia normalne funkcjonowanie.

Pacjentka we wrześniu 2017r. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ponieważ Ministerstwo Zdrowia odmówiło jej refundacji leku, pomimo że lekarz prowadzący stwierdził konieczność jego stosowania. Ministerstwo wydało zgodę na import docelowy suszu konopi indyjskich, ale jednocześnie odmówiło refundacji. Miesięczny koszt terapii to około 500zł, na który pacjentka nie mogła sobie pozwolić.

W grudniu 2017r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę twierdząc, że refundacją powinny być objęte leki o najwyższej skuteczności, a ponadto brak jest dostatecznych dowodów naukowych potwierdzających skuteczność medycznej marihuany.

Naczelny Sąd Administracyjny podważył wyrok WSA i MZ

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazał, ze w sprawie nie doszło do wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego, że decyzje dotyczące refundacji są decyzjami uznaniowymi, a ponadto przesłanki dotyczące refundacji leków nie muszą być spełnione kumulatywnie.

ReklamaCannabis Light - susz konopny CBD

„Odmowa refundacji jedynego leku przynoszącego ulgę pacjentce w konkretnej sytuacji finansowej jest faktycznym odebraniem jej prawa do leczenia bólu. Taka decyzja jest nie tylko sprzeczna z prokonstytucyjną wykładnią ustawy o refundacji, ale również ze znowelizowaną niedawno ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która przyznaje wszystkim prawo do leczenia bólu. Na problem nieskutecznego leczenia bólu zwrócił uwagę Specjalny sprawozdawca ONZ ds. tortur i okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania, który w lutym 2013 r. opublikował raport poświęcony m.in. naruszeniom praw człowieka, do których dochodzi w placówkach ochrony zdrowia. Odmowa dostępu do skutecznej terapii bólu została wymieniona jako przykład tego rodzaju naruszeń.” – czytamy na stronie Helsinskiej Fundacji Praw Człowieka.

Komentarze

Cannabis Light - susz konopny CBD