Sąd odrzucił apelację CZD i uznał, że dr Marek Bachański jest niewinny

0
Sąd odrzucił apelacje CZD i uznał, że dr Marek Bachański jest niewinny
Cannabis Light - susz konopny CBD

Doktor Marek Bachański, który medyczną marihuaną leczył dzieci chore m.in. na lekoodporną padaczkę, z dniem 26 października 2015 roku został dyscyplinarnie zwolniony z warszawskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Dziś dowiedzieliśmy się, że Sąd Odwoławczy odrzucił apelację Centrum Zdrowia Dziecka i utrzymał wyrok w sprawie dr Marka Bachańskiego, uznając go za niewinnego zarzucanych mu czynów.

SĄD ODWOŁAWCZY UTRZYMUJE WYROK W SPRAWIE DR MARKA BACHAŃSKIEGO

Z przyjemnością informujemy, że w sprawie Klienta naszej Kancelarii – Pana dr Marka Bachańskiego, Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie wyrokiem z dnia 07.03.2017 r., w sprawie sygn. akt VII Pa 176/16, oddalił apelację pozwanego Instytutu Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe z dnia 14.09.2016 r.

Oznacza to, że prawomocne jest rozstrzygnięcie Sądu Pracy:
– uchylające karę nagany nałożoną przez Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka na lek. Marka Bachańskiego w dniu 31.08.2015 r.;
– przywracające lek. Marka Bachańskiego na poprzednie warunki pracy i płacy w Instytucie Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka;
– zasądzające na rzecz powoda wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy.

W ustnych motywach orzeczeniach Sąd Okręgowy potwierdził prawidłowość rozstrzygnięcia Sądu I instancji. Zwrócił dodatkowo uwagę, że lek. Marek Bachański nie miał możliwości merytorycznego ustosunkowania się do zarzutów stawianych przez pracodawcę przed nałożeniem kary nagany. Ponadto Sąd Okręgowy potwierdził, że żadna z wskazywanych przez pracodawcę przyczyn rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia nie potwierdzała ciężkiego naruszenia przez lek. Marka Bachańskiego obowiązków pracowniczych, a w konsekwencji – niezasadne było dyscyplinarne zwolnienie Powoda z pracy.

Sukces w sprawie prowadzonej przez Kancelarię TRIBUTUM – Doktor Marek Bachański przywrócony do pracy

Z przyjemnością informujemy, że Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe – VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uwzględnił w całości pozwy
wniesione przez Kancelarię w imieniu Pana doktora Marka Bachańskiego i wyrokiem z dnia 14.09.2016 r.:
1/ uchylił karę nagany nałożoną w dniu 31.08.2015 r. przez Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka na swojego pracownika dr Marka Bachańskiego;
2/ przywrócił dr Marka Bachańskiego na poprzednie stanowisko pracy w Instytucie Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka oraz zasądził od CZD na rzecz
dr Marka Bachańskiego wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy.
Wyrok jest nieprawomocny.

W niniejszym postępowaniu Pana doktora Marka Bachańskiego reprezentował radca prawny Tomasz Konczewski.

Powyższy tekst czytaliście dzięki uprzejmości Kancelarii Tributum

www.kancelaria-tributum.pl

Komentarze

Cannabis Light - susz konopny CBD