Podkomisja ds. medycznej marihuany – transmisja online

0

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wraz z autopoprawką (druki nr 812 i 812-A)
sala im. Gabriela Narutowicza (nr 22, bud. G)

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wraz z autopoprawką (druki nr 812 i 812-A) – kontynuacja.

Komentarze