Naukowcy do polityków: Ułatwcie nam prowadzenie badań nad marihuaną

0
Cannabis Light - susz konopny CBD

Chociaż coraz więcej stanów legalizuje medyczną marihuanę, to rząd federalny nadal utrudnia naukowcom możliwość prowadzenia badań nad medycznymi zastosowaniami marihuany.

W raporcie, który został opublikowany w zeszłym tygodniu w National Academies of Sciences, Engineering and Medicine podkreślono, że naukowcy, którzy chcą prowadzić badania nad medycznym zastosowaniem marihuany muszą szukać aprobaty w agencji federalnej, stanowej oraz lokalnej i są zależni od jednego laboratorium na University of Mississippi.

Rezultatem tego jest fakt, że nadal nie znamy wszystkich zastosowań medycznych, chociaż już 28 stanów zalegalizowało medyczną marihuanę, a na całym świecie jest ona stosowana przez miliony pacjentów.

Absurdalna sytuacja

Sytuacja jest dosyć absurdalna, ponieważ chemicy i naukowcy nie mogą prowadzić badań na koncentratach i formach spożywczych, a te formy konsumpcji są bardzo popularne. Na przykład, w stanie Kolorado, sprzedaż koncentratów z konopie indyjskich wygenerowały przychód na poziomie 60.5 mln $, zaledwie w ciągu pierwszych trzech miesięcy ubiegłego roku.

Wiele z tych ograniczeń wynika z faktu, że rząd federalny sklasyfikował marihuanę w wykazie I substancji kontrolowanych, czyli w grupie substancji, które nie mają zastosowania medycznego i mają wysoki poziom nadużyć. Raport, który został napisany przez komitet ekspertów w dziedzinie zdrowia nawołuje do przeklasyfikowania substancji, aby ułatwić prowadzenie badań naukowych.

Niezbite dowody na skuteczność medycznej marihuany

ReklamaCannabis Light - susz konopny CBD

Eksperci twierdzą, że istniejące badania dają “niezbite dowody”, że marihuana lub związki w niej zawarte mogą skutecznie leczyć przewlekły ból, nudności spowodowane chemioterapią, oraz niektóre objawy stwardnienia rozsianego. Jest również wiele dowodów na skuteczność medycznej marihuany w leczeniu padaczki lekoopornej i zespołu stresu pourazowego.

W raporcie podkreślono, że stosowanie marihuany nie powoduje raka i nie ma wystarczających dowodów na to, że prowadzi do korzystania z innych substancji – teoria “furtki do narkotyków.”

Niestety administracja Baraka Obamy nie chciała przeklasyfikować marihuany. Nawet jeśli Donald Trump również nie zechce tego zrobić, to może usunąć bariery prawne, które utrudniają prowadzenie badań naukowcom.

Komentarze

Cannabis Light - susz konopny CBD