Lekarze popierają używanie medycznej marihuany wśród dzieci chorych na raka

0
Medyczna marihuana w leczeniu dzieci cierpiących na nowotwory

Ponad dziewięć na dziesięciu lekarzy onkologii pediatrycznej twierdzi, że pacjenci powinni mieć dostęp do leków na bazie marihuany – potwierdzają dane opublikowane w American Society of Clinical Onkology.

Naukowcy z różnych ośrodków leczenia raka prowadzili badania w grupie 654 onkologów, w tym lekarzy i pielęgniarek w trzech Narodowych Instytutach Raka, które znajdują się w Illinois, Massachusetts i Waszyngtonie.

Spośród nich, 92% stwierdziło, że “chętnie pomagają pacjentom cierpiącym na raka w otrzymaniu dostępu do marihuany medycznej”, a ponad jedna trzecia (34 procent) uznaje, że leczenie konopiami indyjskimi jest właściwe we wczesnych stadiach leczenia raka.”

88% badanych potwierdziło, że zgodziłoby się na stosowanie medycznej marihuany przez pacjentów pod koniec ich życia, w celu poprawienia ich jakości życia, a także zwalczaniu bólu.

Trzydzieści procent respondentów powiedziało, że przynajmniej raz w miesiącu otrzymywało od pacjentów lub ich rodzin wnioski, których celem było uzyskanie dostępu do medycznej marihuany.

Pediatrzy onkologiczny “przeważnie mają pozytywne postawy wobec stosowania medycznej marihuany wśród dzieci cierpiących na raka.” – podsumowali autorzy badań.

Poprzednie badania przeprowadzone w 2013r. wśród lekarzy wykazały podobne postawy. Wyniki badań opublikowanych w New England Journal of Medicine pokazały, że 76% respondentów poparło stosowanie medycznej marihuany w leczeniu przerzutowego raka piersi.

Badania przeprowadzone w 2014 roku na grupie ponad 1500 lekarzy wykazały, że 82% onkologów uważa, że leczenie medyczną marihuaną ma uzasadnione i potwierdzone korzyści medyczne.

 

Komentarze