Legalizacja medycznej marihuany związana z redukcją używania leków opioidowych

0
Cannabis Light - susz konopny CBD

Dwa niedawno opublikowane badania potwierdziły związek między legalnym dostępem do medycznej marihuany, a zmniejszeniem użycia przeciwbólowych leków opioidowych.

W pierwszym badaniu, opublikowanym przez Departament Zdrowia w Minnesocie, naukowcy ocenili schematy stosowania leków na receptę wśród 2,245 pacjentów cierpiących na ból, uczestniczących w programie medycznej marihuany. Wśród pacjentów, którzy przyjmowali opiaty, po przyjęciu do programu leczenia medyczną marihuaną 63 procent “było w stanie zmniejszyć lub wyeliminować używanie opioidów po sześciu miesiącach”.

“Dostępne dane wskazują, że konopie indyjskie mogą odgrywać potencjalnie ważną rolę w łagodzeniu kryzysu związanego z nadużywaniem leków opioidowych”, mówi Paul Armentano, zastępca dyrektora NORML.

W drugim badaniu izraelscy naukowcy ocenili bezpieczeństwo i skuteczność konopi indyjskich wśród ponad 1200 pacjentów z chorobą nowotworową w okresie sześciu miesięcy. 96% pacjentów “zgłosiło poprawę swojego stanu” po zastosowaniu leczenia medyczną marihuaną. Niemal połowa badanych zgłosiła zmniejszenie lub wyeliminowanie opioidów w okresie leczenia.

Trzecie niedawno opublikowane badanie kliniczne zapewnia wgląd w wyjaśnienie tej zależności. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych i Australii ocenili skuteczność waporyzowanej marihuany i oksykodonu w badaniach z wykorzystaniem placebo.

ReklamaCannabis Light - susz konopny CBD

Naukowcy ocenili tolerancję bólu u badanych po otrzymaniu obu substancji osobno lub razem. Podczas gdy ani podanie konopi indyjskich ani samego oksykodonu znacząco nie złagodziło bólu u badanych, to podanie obu leków skutecznie redukowało odczuwalny ból.

Autorzy stwierdzili, że “zarówno konopia indyjska, jak i niska dawka oksykodonu (2,5 mg) działały subterapeutyczne, nie wywołując analgezji (zjawisko zniesienia czucia bólu); jednak ból był znacznie mniejszy, kiedy były podawane razem.” Naukowcy sugerują również, że konopie indyjskie mogą poprawić działanie leków opioidowych.

Nowe badania pokazują, że legalny dostęp do konopi wiąże się ze zmniejszonym odsetkiem zażywania i nadużywania opioidów, hospitalizacjami związanymi z opioidami, ofiarami śmiertelnych wypadków związanych z opioidami oraz zgonami związanymi z przedawkowaniem leków opioidowych.

Komentarze

Cannabis Light - susz konopny CBD